АНТИНАУ̀ЧЕН

АНТИНАУ̀ЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Който противоречи на научните теории; ненаучен. Противоп. научен. Антинаучно обяснение. Антинаучна литература.

Списък на думите по буква