АНТИНЕУТРО̀Н

АНТИНЕУТРО̀Н м. Физ. Неутрална елементарна частица, която е античастица на неутрона. Всеки антиатом е съставен ат антипротони.., антиелектрони.. и антинеутрони. ПЗ, 1981, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква