АНТИНО̀МИЯ

АНТИНО̀МИЯ ж. Филос. Противоречие между две взаимно изключващи се положения, които еднакво убедително могат да се докажат по логичен път.

— От гр. Bντίνομία ’противоречие’.

Списък на думите по буква