АНТИПАРЛАМЕНТАРЍЗЪМ

АНТИПАРЛАМЕНТАРЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Полит. 1.Опозиция на парламентарното управление.

2. Течение в анархо-синдикалното работническо движение за борба против парламента и за неучастие в парламентарни избори.

Списък на думите по буква