АНТИПАСА̀ТЕН

АНТИПАСА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Геогр. Прил. от антипасат. Антипасатни ветрове.

Списък на думите по буква