АНТИПА̀ТИЯ

АНТИПА̀ТИЯ ж. Чувство на спонтанна, необусловена от разума неприязън към някого или нещо. Противоп. симпатия. Даже такива неща, като национални и племенни симпатии и антипатии, му служеха само да извлича лична полза. Ал. Константинов, БГ, 51. Той съди за всичко само по чувство, водено от минутни импулси на симпатия или антипатия. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 185. Не е ли още по-явно, че тук са играли клюки, демагогия, лични симпатии и антипатии? Г. Георгиев, Избр. пр, 307.

— От гр. Bντιπά2εια. — П. Р. Славейков, По въпроса за жените, 1869.

Списък на думите по буква