АНТИПАТРИО̀Т

АНТИПАТРИО̀Т м. Човек, който изпитва антипатриотични чувства.

Списък на думите по буква