АНТИРЕАЛИСТЍЧЕН

АНТИРЕАЛИСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил.1. Който не е съобразен с реалните, с действителните условия; антиреалистически. Антиреалистичен подход при решаване на обществените въпроси.

2. Литер. Изк. Който е свързан с антиреализма; антиреалистически. Антиреалистични литературни школи.

Списък на думите по буква