АНТИРЕВОЛЮЦИОНЀР

АНТИРЕВОЛЮЦИОНЀР м. Противник на революцонните движения.

Списък на думите по буква