АНТИРЕПУБЛИКА̀НЕЦ

АНТИРЕПУБЛИКА̀НЕЦ, мн. ‑нци, след числ. ‑неца, м. Противник на републиканско управление; монархист.

Списък на думите по буква