АНТИСЀПТИКА

АНТИСЀПТИКА мн. няма, ж. Мед. 1. Използване на химични средства и методи за унищожаване на болестотворни микроорганизми при лечение на рани, подготовка за операции, дезинфекция и др.

2. Събир. Съвкупност от антисептичните вещества, средства.

Списък на думите по буква