АНТИСКЛЕРО̀Л

АНТИСКЛЕРО̀Л м. Апт. Препарат на таблетки за лекуване на артериосклерозата.

— От гр.

Списък на думите по буква