АНТИСЛАВЯ̀НСКИ

АНТИСЛАВЯ̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Враждебно настроен към славянството. Антиславянска политика.

Списък на думите по буква