АНТИСОЦИА̀ЛЕН

АНТИСОЦИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се съобразява само със собствените си интереси и с постъпките си вреди на общите интереси, на обществото. — Вие сте интригант!... Вие сте разрушителен... антисоциален тип!... Д. Димов, Т, 128. Одеве при мен седна синът на адвоката Христакиев да ме кандърдисва да се запиша в партията им.. Мене ме няма там, с празни работи не се занимавам. — Ти си антисоциален. Егоистите като теб нямат обществени интереси. Ем. Станев, ИК I, 38.

2. Който е против интересите на обществото, във вреда на обществото; противообществен. Антисоциална политика. Антисоциална реформа. Антисоциални прояви на бандити.

Списък на думите по буква