АНТИСОЦИА̀ЛНО

АНТИСОЦИА̀ЛНО. Нареч. от антисоциален. Той се държи антисоциално.

Списък на думите по буква