АНТИСТРО̀ФА

АНТИСТРО̀ФА ж. Литер. Част от текста на хора в античната трагедия, имаща еднакъв метрически строеж с предшествуващата я строфа, на която служи като отпев, отговор.

— От гр. Bντιστρο5ή ’връщане назад’.

Списък на думите по буква