АНТИФЕОДА̀ЛЕН

АНТИФЕОДА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е насочен срещу феодализма, който е против феодализма. Антифеодална революция. Антифеодална борба. Антифеодални въстания.

Списък на думите по буква