АНТИХРЀЗА

АНТИХРЀЗА ж. Юрид. Остар. Договор, според който кредиторът получава право да прибира доходи от имот на длъжника си, като ги приспада от дълга и лихвите.

— От гр. Bντί ’срещу, против’ + χρ\σις ’ползване’.

Списък на думите по буква