АНТИХУДО̀ЖЕСТВЕНОСТ

АНТИХУДО̀ЖЕСТВЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от антихудожествен.

Списък на думите по буква