АНТИЦИКЛО̀Н

АНТИЦИКЛО̀Н м. Метеор. Област в тропосферата с високо атмосферно налягане и движение на въздушните маси от континента към океана, при което преобладава сравнително тихо време с малка облачност (през лятото горещо, а през зимата ясно и студено). — Циклонът е обширна област, в центъра на която налягането е най-ниско, а антициклонът, обратно, е обширна област, в центъра на която налягането е най-високо — търпеливо обясняват синоптиците. В. Робов, ПСВ, 49. През тази есен, .. България, заедно с цяла Югоизточна Европа се е намирала под влиянието на един, така наречен, антициклон (област на високо атмосферно налягане), който през този сезон е доста постоянен. ПН, 1932, кн. 2, 31.

Списък на думите по буква