АНТИЦИПА̀ЦИЯ

АНТИЦИПА̀ЦИЯ ж. 1. Предугаждане на събития, явления.

2. Преждевременно настъпване на някакво действие, събитие или явление.

3. Спец. Познание, дошло по логически път, което предхожда опита или наблюдението. "Аз написах моя "Гьоц фон Берлихинген", каза той [Гьоте], когато бях млад човек на двайсет и две години, и след десет години бях удивен от правдата на моето изображение. Нещо подобно нито бях преживял, нито бях видял, така че знанието си за разнообразните човешки състояния аз трябва да съм добил чрез антиципация." М. Арнаудов, Г, 130-131.

4. Юрид. Използване на някакво право, преди да е настъпил срокът му.

— От лат. anticipatio.

Списък на думите по буква