АНТОЛО̀ГИЯ

АНТОЛО̀ГИЯ ж. Литер. Сборник от избрани литературни произведения от различни автори или от избрани произведения на един автор. Който не го [Йовков] познаваше, едва ли щеше да заподозре, че тоя плах човек с поглед на елен е автор на "Старопланински легенди",.. , че той е написал "По жицата" — разказ, който би красил антологиите в литератури, много по-богати от нашата. Н. Лилиев, Сб??СЕП, 428. Антология на българската поезия. Антология "Септември 1923". Антология на любовната лирика.

— От гр. Bν2ολογία ’събиране на цветове, сборник от малки стихотворения’.

Списък на думите по буква