АНТОНЍМ

АНТОНЍМ м. Езикозн. Дума, противоположна по значение на друга дума, напр.: обичам – мразя, близък – далечен, добър – лош, висок – нисък, долу – горе.

— От гр. Bντί ’против’ + ◊νομα ’име, название’.

Списък на думите по буква