АНТОНЍМИКА

АНТОНЍМИКА, мн. няма, ж. Езикозн. 1. Антонимия. // Съвкупност от антонимите в езика.

2. Дял от лексикологията, който изучава антонимите.

Списък на думите по буква