АНТРАКНО̀ЗА

АНТРАКНО̀ЗА ж. Бот. Болест на някои растения (тикви, лен, лоза, бобови растения и др.), която образува особени петна по листата им. Антракноза по бостаните. Антракноза по краставиците.

— От гр. Eν2ραξ, -ακος ’въглен’ + νόσος ’болест’.

Списък на думите по буква