А̀НТРАКС

А̀НТРАКС м. Мед. Заразна болест у животните и човека, причинявана от бацил, който образува спори, запазващи се живи до 300 и повече години; синя пъпка, въглен. Синята пъпка (въглен, антракс) е болест, която засяга всички видове домашни животни. НТМ, 1961, кн.9, 25. Ваксинирани са против антракс говедата и овцете във всички застрашени райони. РД, 1950, бр.171, 2.

— От гр. Dν2ραξ, —ακος ’въглен, жар’.

Списък на думите по буква