АНТРАЦЀН

АНТРАЦЀН мн. няма, м. Хим. Органично съединение, получавано от каменовъгления катран, което представя безцветни кристали с виолетова флуоресценция. Колко лесно е да се озовеш в света на кристалите, да опознаеш острите иглички на гипса .. и плоските многоъгълни кристалчета на антрацена. Д.Лазаров, ОЛЕП, 25-26.

— От фр. anthracène.

Списък на думите по буква