АНТРАЦЀНОВ

АНТРАЦЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Хим. Прил. от антрацен. Антраценово масло.

Списък на думите по буква