АНТРЕПОЗЍТ

АНТРЕПОЗЍТ м. Остар. 1. Склад при митница, пристанище, гара и др. за пристиг‑

нали от чужбина стоки. Около Сантос няма природни красоти .. Но значението на Сантос е в неговите докове и антрепозити. Б. Шивачев, ПЮА, 45.

2. Такса за пазене на такива вносни стоки.

— От фр. entreposer ’поставям стока в склад’.

Списък на думите по буква