АНТРЕПРЕНЬО̀Р

АНТРЕПРЕНЬО̀Р м. Книж. Собственик на частен театър, цирк и други подобни заведения. — Подписвайте — предложи антрепреньорът, подавайки ми лист хартия. И с ръка "трепереща от щастие", аз подписах моя пръв театрален контракт. К, 1927, бр. 113, 2.

— Фр. entrepreneur ’предприемач’.

Списък на думите по буква