АНТРЕФИЛЀ

АНТРЕФИЛЀ, мн. ‑та, ср. Остар. Кратка статия във вестник или в списание като отговор или коментар, често без подпис. — Аз крайно съжалявам, че някои хора злоупотребили с вестника ми и са напечатили без мое знание това антрефиле. Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 125. Доста разсмяхте моите приятели с антрефилето, в което подкачате моята адвокатска практика. Ал. Константинов, Съч. I, 28. За славянофилството и Страшимиров написа в съперника на "Камбана" няколко статии и антрефилета. М. Кремен, РЯ, 227.

— Фр. entrefilet.

Списък на думите по буква