АНТРОПО

АНТРОПО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до човека, напр.: антропогенеза, антропология, aнтропоморфизъм и др.

— Гр. Bνθρωπο—.

Списък на думите по буква