АНТРОПОГЕНЀЗА

АНТРОПОГЕНЀЗА ж. Антропол. 1. Процесът на възникване и еволюционно развитие на човека. Антропогенезата е процес на възникване на човека от човекоподобните маймуни и развитието му до съвременно ниво. Биол. IX кл, 1981, 40.

2. Дял от антропологията, който изучава произхода на човека.

Списък на думите по буква