АНТРОПОГЀНЕН

АНТРОПОГЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Спец. Който е свързан с човека, който произхожда от човека. Влиянието на човека върху живата природа нарасна особено много в последните десетилетия. Това дава основание да се говори и за антропогенни фактори на средата. Биол. IX кл, 1981, 47. Ландшафтът бива естествен и антропогенен, т. е. променен от човека. СЗн, 1982, бр. 62, 3.

Списък на думите по буква