АНТРОПОЛО̀ГИЯ

АНТРОПОЛО̀ГИЯ ж. 1.Наука за произхода, физическата еволюция и културното и социално развитие на човека. Антропологията изучава човека като същество, качествено различно от животните. ПЗ, 1981, кн. 10, 5.

2. Хуманитаристика.

— От гр. Eν2ρωπος ’човек’ + -логия.

Списък на думите по буква