АНТРОПОМЀТРИЯ

АНТРОПОМЀТРИЯ ж. Антроп. Дял от антропологията, който се занимава с измерване на човешкото тяло и на неговите части с цел да се установят възрастови, професионални, полови, расови и други особености на физическия строеж.

Списък на думите по буква