АНТРОПОМЀТЪР

АНТРОПОМЀТЪР, мн. ‑метри, след числ. ‑тра, м. Антроп. Инструмент за измерване на човешкото тяло.

Списък на думите по буква