АНТРОПОНЍМИЯ

АНТРОПОНЍМИЯ ж. Езикозн. 1. Събир. Съвкупността от всички лични и фамилни имена на хората от една област или един народ.

2. Дял от ономастиката, който изучава собствените имена на хората.

— От гр. Eν2ρωπος ’човек’ + ΐ̀νομα ’име’.

Списък на думите по буква