АНТРОПОПЍТЕК

АНТРОПОПЍТЕК, мн. ‑ци, м. Антроп. Предполагаем предшественик на човека, преходна форма между човекоподобната маймуна и човека.

— От гр. Eν2ρωπος ’човек’ + πί2ηκος ’маймуна’.

Списък на думите по буква