АНТРОПОСО̀ФИЯ

АНТРОПОСО̀ФИЯ, мн. няма, ж. Филос. Мистична доктрина, разновидност на тeософията, основана в 1913 г. от Р. Щайнер, съдържаща езотерични тълкувания на различните области от знанието и методика за развитие на "тайните способности" на човека и духовното му господство над природата.

— От гр. Eν2ρωπος ’човек’ + σοφία ’мъдрост’.

Списък на думите по буква