АНТРОПОФА̀Г

АНТРОПОФА̀Г, мн. ‑ги, м. Книж. Човек людоед, канибал.

Списък на думите по буква