АНУЛА̀ЦИЯ

АНУЛА̀ЦИЯ ж. Юрид. Обявяване на договор, закон и др. за недействителни.

— От лат. annullo ’унищожавам’.

Списък на думите по буква