АНУНЦИА̀ТОР

АНУНЦИА̀ТОР м. Книж. Папски пратеник, който донася известия в папската канцелария за политически или църковни събития.

— Лат. annuntiator ’известител’.

Списък на думите по буква