А̀НУСЕН

А̀НУСЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни. Анат. Прил. от анус.

Списък на думите по буква