АНЮИТЀТ

АНЮИТЀТ м. Банк. Периодична парична вноска за погасяване на част от заем заедно със съответната предварително изчислена лихва.

— От фр. annuité или нем. Annuität.

Списък на думите по буква