АО̀РТЕН

АО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Анат. Прил. от аорта. Аортна клапа.

Списък на думите по буква