АПА̀ГОГА

АПА̀ГОГА ж. Лог. Извод, построен върху невъзможността на противното положение.

— От гр. Bπαγωγή ’отвеждане’.

Списък на думите по буква