АПАРА̀ТЕН

АПАРА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. 1. Прил. от апарат (в 1 знач.) Жените дълго гледаха дървеното станционно здание, часовника, помпата, слушаха някакви отмерени удари от апаратната стая и се споглеждаха. Г. Караславов, Тат., 183. Апаратно къдрене. Апаратно багрене.

2. Като същ. апара̀тна ж. Помещение, в което се работи с апарат обикн. с телеграф. (в 1 знач.). Влакът дълго пухтя през пожълтелите необрани царевици и спря на Долно Церовене. От апаратната изскочи дежурният чиновник с червена лента на ръка. А. Каралийчев, НЧ, 110. Аз бях някога телеграфист .. Апаратната заемаше две стаи, съединени с врата в средната стена. Г. Райчев, Избр. съч. I, 12-18.

Списък на думите по буква