АПАРАТОСТРОЀНЕ

АПАРАТОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. Произвеждане на апарати; апаратуростроене.

Списък на думите по буква