АПАРА̀ТЧЕ

АПАРА̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от апарат; малък обикн. фото апарат (в 1 знач.). Носеше със себе си апаратчето, но не направи нито една снимка. Н. Стефанова, ОС, 137. Тихо е, чува се само щракането на фотографическите апаратчета или краткото ручене на киноснимачите. П. Вежинов, ДМ, 6.

Списък на думите по буква